Pinsetreffet

Pinsetreffet arrangeres vanligvis på Stokke Bygdetun i Bokemoa i Stokke på pinseaften og 1. pinsedag.

I 2024 kolliderer pinsen med 17 mai.

Treffet blir i 2024 arrangert 1 og 2 juni, begge dager kl 12-16.

Dette treffet har etter hvert blitt varemerket til Vestfold knivlag og det samler knivinteresserte fra fjern og nær. Det er gratis adgang for alle besøkende og det er mulig å skaffe seg ferdige kniver og råvarer til knivmaking.

Bygdetunets folk står for salg av kaffe og mat.

Kart:

OpenStreetMaps

Google Maps

Se også:
Vestfold Knivlags FB-side
Stokke Bygdetuns FB-side
Stokke Bygdetuns hjemmeside

Pinsetreffet har vært arrangert i mange år. På 1980-tallet på Vøra, i mange år på Eidsfoss og nå i den idylliske bøkeskogen på bygdetunet i Bokemoa i Stokke.

Ønsker du å være utstiller?

Knivlaget inviterer også andre som selger egne husflid – og håndverksprodukter som for eksempel lærprodukter, treprodukter, keramikk, bakst og annet.

Kontakt oss:
Thor Gulbrandsen
Tlf 948 17 102
i-gulbr@online.no