Om Vestfold knivlag

Vestfold Knivlag ble stiftet i 1989.

Formålet er i følge klubbens vedtekter:

Vestfold Knivlag skal arbeide for –

  • å ivareta god knivtradisjon,
  • fremme og utvikle knivkulturen i fylket vårt,
  • utveksle ideer og ferdigheter medlemmene i mellom og
  • delta i kulturaktiviteter i samarbeid med andre for å vise knivsløyd og knivkultur.

Ved sitt virke skal laget sørge for kollegialt forhold mellom knivmakere, knivsamlere og knivinteresserte. Dette skjer gjennom samvær, foredrag, byttehandel, knivkurs for unge og voksne mm.

Styre

Leder: Thor Guldbransen

Nestleder: Reidar Dreng

Kasserer: Boye Langklepp

Sekretær: Karina Tangen

Styremedlem: Olav Brunborg

Vara: Holger Kuhlmann

Medlemskap

Medlemmer under 16 år: 50 kr

Øvrige medlemmer: 250kr

Medlemsmøter

Medlemsmøter arrangeres på Slottsfjellmuseet i Tønsberg 2. tirsdag i månedene januar, februar, mars, april, oktober, november og desember kl. 19 – 21.

På møtene har vi foredrag, demonstrasjoner, byttehandel, tradisjonshistorie og salg av knivprodukter eller bare hyggelige samvær med knivprat.

Møtene kunngjøres på epost til medlemmene.

Kontakt oss